Nguồn:http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131213/thi-sinh-nguoi-giau-mat-coi-ca-ao-nguc-de-can-thi-hoi-qua.aspx

Thí sinh 'Người giấu mặt': Cởi cả áo ngực để cân thì hơi quá